نحوه‌ی برنامه‌ریزی

همواره بعد از تعیین هدف این برنامه‌ریزی است که می‌تواند دسترسی به هدف را ممکن سازد؛ در غیر این صورت تعیین اهداف بدون داشتن مسیر رسیدن به آن کاری بی‌فایده و درواقع رؤیاپردازی است.

نحوه‌ی برنامه‌ریزی

همواره بعد از تعیین هدف این برنامه‌ریزی است که می‌تواند دسترسی به هدف را ممکن سازد؛ در غیر این صورت تعیین اهداف بدون داشتن مسیر رسیدن به آن کاری بی‌فایده و درواقع رؤیاپردازی است. برای اجرای یک برنامه‌ی موفق توجه به دو پارامتر اصلی پیش‌‌پاافتاده می‌تواند بازدهی برنامه را افزایش داده و احتمال رسیدن به هدف را چند برابر کند. به موارد زیر دقت کنید:

مطالعه‌ی نامناسب در زمان نامناسب: بازگشت به عقب

مطالعه‌ی نامناسب در زمان مناسب: ناکامی

مطالعه‌ی مناسب در زمان نامناسب: سردرگمی

مطالعه‌ی مناسب در زمان مناسب: پیشرفت

منظور از مطالعه‌ی مناسب یا نامناسب یعنی اجرای صحیح مراحل مطالعه (١- ادراک، ٢- تثبیت، ٣- تسلط، ٤- ارزیابی، ٥- جمع‌بندی) و هم‌چنین منظور از زمان مناسب یا نامناسب همان توجه به برنامه‌ی مدرسه و کلاس است.

با توجه به این‌که کانونی هستید تا حد زیادی کار برنامه‌ریزی‌تان ساده شده است؛ زیرا برنامه‌ی شخصی شما از برنامه‌ی راهبردی تبعیت می‌کند. پس قسمت اعظم کار برنامه‌ریزی شکل گرفته است. فقط کافی است برنامه‌ی هر آزمون را در طول هفته با توجه به خودویژگی خود تقسیم‌بندی کنید.

در تصمیمات راهبردی روزانه و تقسیم‌بندی درس‌ها برای مطالعه، توجه به موارد فوق می‌تواند کارساز باشد.

شاید در پیش بردن برنامه، سربالایی‌هایی وجود داشته باشد که کار را سخت کند ولی نباید این موضوع موجب رها شدن از برنامه، مخصوصاً برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها شود؛ زیرا با تلاش و سخت‌کوشی مداوم شانس رسیدن به هدف وجود دارد.

پی‌نوشت: تعیین هدف نیز باید استاندارد باشد؛ یعنی ١- مشخص و معین باشد، ٢- قابل دسترسی باشد، ٣-واقع‌بینانه باشد، ٤- قابل اندازه‌گیری باشد، ٥- محدودیت زمانی داشته باشد.