دو درس با ارزش

دوستش ندارم، نمی‌توانم درکش کنم، با او ارتباط برقرار نمی‌کنم.

دو درس با ارزش

دوستش ندارم، نمی‌توانم درکش کنم، با او ارتباط برقرار نمی‌کنم.

این‌ها جملاتی است که برخی دانش‌آموزان برای دو درس باارزش ریاضی و عربی به کار می‌برند؛ غافل از آن‌که این دو درس چه‌قدر در نتیجه‌ی نهایی‌شان تأثیرگذار خواهد بود؛ غافل از آن‌که خیلی از رقبای‌شان نیز چنین جملاتی را ارزانی این دو درس می‌کنند و بی‌خبر آن‌که، از زمان خواب رقبا جهت پیشی گرفتن بهره جویند. دوستان کنکوری فراموش نکنید که درس‌های عربی و ریاضی در کسب نتیجه‌ای عالی بسیار حایز اهمیت هستند.

اگر تا کنون برای آن‌ها وقت صرف نکرده‌اید یا زمان کمی را به آن‌ها اختصاص داده‌اید هوشیارانه آن‌ها را دریابید و تا زمان باقی است آن‌ها را برای پیروزی به میدان بازگردانید و به عنوان سلاحی قدرتمند برای پیروزی از آن‌ها بهره گیرید و فراموش نکنید که باید به تمام درس‌ها فارغ از نامشان اهمیت دهید تا بتوانید موفقیت تحصیلی را از آن خود سازید.