قوی باش

دفتر برنامه‌ریزی‌اش را بررسی کرده بودم و هنگام عبور از کنارش و کنترل پاسخ‌برگش متوجه شدم که به بسیاری از سؤالات پاسخ داده است.

قوی باش

دفتر برنامه‌ریزی‌اش را بررسی کرده بودم و هنگام عبور از کنارش و کنترل پاسخ‌برگش متوجه شدم که به بسیاری از سؤالات پاسخ داده است.

در ذهن یک مقایسه‌ی سریع بین پاسخ‌برگ و دفتر برنامه‌ریزی‌اش انجام دادم. جایی از کار مشکل داشت. به او یادآور شدم که در دو هفته‌ی گذشته برای ریاضی و دین و زندگی ساعت مطالعه‌ای نداشته است اما در این دو درس به اکثر سؤالات پاسخ داده است. از او پرسیدم که آیا به پاسخ‌هایش به‌خصوص در این دو درس اطمینان دارد. پاسخش منفی بود. از او خواستم که پاسخ سؤالاتی را که به آن‌ها اطمینان ندارد از پاسخ‌برگش پاک کند و این گونه از گرفتن نمره‌ی منفی جلوگیری کند. درنهایت علت را جویا شدم و در کمال ناباوری دیدم که از پاسخ‌برگ پرشده‌ی دانش‌آموزی که در صندلی کنار او قرار داشت تحت تأثیر قرار گرفته است و بدترین گزینه که پاسخ به سؤالات شک‌دار و شانسی است را انتخاب کرده است.

از او خواستم که قوی باشد و ابتدا خود و نتیجه‌ی کارش را با خود و کاری که انجام داده است مقایسه کند و واقعیت و خود واقعی‌اش را بپذیرد و اگر این واقعیت را نمی‌پسندد در جهت بهبود آن گام بردارد تا بتواند یکی از پیروزهای رقابت پیش رو باشد. شما چه‌طور؟ واقعیت را می‌پسندید یا نیاز به تغییر واقعیت‌ خود دارید؟