مشاوره برای جعبه‌ی لایتنر

هنگام مشاوره‌ی کارنامه بود و مثل همیشه شلوغ. دانش‌آموزها به ترتیب نشسته بودند تا نوبتشان شود.

مشاوره برای جعبه‌ی لایتنر

هنگام مشاوره‌ی کارنامه بود و مثل همیشه شلوغ. دانش‌آموزها به ترتیب نشسته بودند تا نوبتشان شود.

مشغول صحبت با یکی از دانش‌آموزان بودم که صدای مارال را شنیدم که به‌آرامی و با صدایی که سعی می‌کرد برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند به دوستان دیگرش می‌گفت «برای افزایش دایره‌ی لغات‌تان در درس زبان از جعبه‌ی لایتنر استفاده کنید. من هم وقتی پشتیبانم جعبه‌ی لایتنر را توصیه می‌کرد به‌شدت مقاومت کردم اما از آن‌جا که به او اطمینان داشتم آن را تهیه کردم و حالا مثل یک بازی از جعبه‌ی لایتنرم استفاده می‌کنم». چنین لحظه‌ای برای یک پشتیبان غرورآفرین است که می‌بیند توصیه‌اش راهگشای دانش‌آموزش است.

امیدوارم دانش‌آموزان به‌‌خصوص دانش‌آموزانی که قصد ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی منحصراً زبان دارند یا دانش‌آموزانی که ساعت مطالعه‌ی پایینی دارند و به‌سختی ساعت مطالعه‌ برای خود می‌سازند بهره‌گیری از جعبه‌ی لایتنر را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند مانند مارال افزایش تراز و موفقیت گام به گام را تجربه کنند.