تقسیم انرژی مطالعاتی (4)

روی دیگر شناخت توانمندی زمانی مطالعاتی، شناختن زمان‌هایی است که در آن احساس عدم آمادگی می‌کنید.

تقسیم انرژی مطالعاتی (4)

روی دیگر شناخت توانمندی زمانی مطالعاتی، شناختن زمان‌هایی است که در آن احساس عدم آمادگی می‌کنید.

پرداختن به حجم کم‌تری از یک درس، به نسبت حجمِ از قبل پیش‌بینی‌شده‌ی قبلی، باعث افزایش میزان کارایی در این زمان‌ها می‌شود. مطالعه‌ی مقدار باقی‌مانده از حجم پیش‌بینی‌شده می‌تواند به بازه‌های جبرانی مطالعه منتقل شود؛ اما وجه مهم در این کاهش حجم، استفاده‌ی بهینه از زمانی است که در آن در شرایط آمادگی کامل قرار ندارید.

این بازه‌های زمانیِ محدود، فرصت مناسبی برای حل تست‌ها و تمرینات چالش‌برانگیز و دشوار نیست. حل این تیپ از سؤالات در زمان‌های عدم آمادگی، علاوه بر القای احساس نادرستی همچون مطالعه‌ی ناکارآمد از همان مبحث، با کاهش دادن سطح انگیزه برای بازیابی‌های بعدی همین مبحث همراه است.

باید حل سؤالات و تمرینات چالشی را همچون مطالعه‌ی این مباحث، در زمان‌های آمادگی کامل برنامه‌ریزی کنید. در شرایط عدم آمادگی کامل، این تست‌های پوششی یا تست‌های نشان‌دار خودتان هستند که علاوه بر در اختیار گذاشتن یک گزینه‌ی بسیار مناسب در این زمان، یادگیری مباحث این سؤالات را عمیق‌تر خواهند کرد. هم‌چنین مرور مجدد خلاصه‌برداری‌ها و مطالب مهمی که در کتاب علامت‌گذاری شده‌اند، یک فرایند مروریِ استاندارد برای جایگزینی با مطالعه‌ی مباحث سنگین در این زمان‌هاست.

تلاش برای بازگشت به وضعیتِ آماده برای مطالعه را به خاطر داشته باشید. از تکرارپذیری و اینرسی رها شوید. ماهیت این بازه‌های زمانی که در آن از آمادگی کامل خود قدری فاصله گرفته‌اید کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی است، اما آن‌چه مهم است تلاش برای مدیریت مطالعه در این زمان‌ها و تلاش برای کاهش دادن حداکثری حجم این زمان‌هاست.

مانند هر رفتار آموزشی دیگری، برای کاهش دادن عدم آمادگی هم راهکارهای مؤثر و قابل اعتمادی وجود دارد. روش شخصیِ خودتان را بیابید. کیفیت برتر در مطالعه، برگرفته از همین تصمیم‌ها، تلاش‌ها و بهینه‌سازی‌های کاملاً شخصی خواهد بود.