تقسیم انرژی مطالعاتی (3)

ویژگی فراشناختی مهم دانش‌آموزان سخت‌کوش، یعنی تسلط بر توان مطالعاتی شخصی در بازه‌های زمانیِ مختلف روزانه را شناختیم

تقسیم انرژی مطالعاتی (3)

ویژگی فراشناختی مهم دانش‌آموزان سخت‌کوش، یعنی تسلط بر توان مطالعاتی شخصی در بازه‌های زمانیِ مختلف روزانه را شناختیم. حال زمان خارج شدن از اصول تئوریک این قضیه و وارد شدن به پروسه‌ی برنامه‌ریزی بر اساس توان زمانی مطالعاتی است. روی دیگر شناخت توانمندی زمانی مطالعاتی، شناختن زمان‌هایی است که در آن احساس عدم آمادگی می‌کنید.

شاید پس از بازگشت از مدرسه تا زمان کوتاهی درگیر خستگی برنامه‌ی کاری روزانه باشید.

شاید صبح هر روز، پس از بیدار شدن از خواب آمادگی کم‌تری برای مطالعه‌ی مفید احساس کنید.

شاید در انتهای شب و پس از پشت سر گذاشتن 80 درصد از زمان‌های مطالعه‌ی پیش‌بینی‌شده، انرژی شما تحلیل برود.

این شیوه‌ی تقسیم انرژی شخصی شماست؛ اما یک اصل ثابت و بسیار مهم را به خاطر داشته باشید؛ خستگیِ میان‌بازه‌ای هیچ بهانه‌ای برای توقف در مطالعه ایجاد نمی‌کند. باید به مطالعه، آن هم از نوع مدیریت‌شده ادامه دهید. نحوه‌ی مطالعه در این زمان‌های کوتاه کلید حل معمای کیفیت مطالعه است. زمان‌های عدم آمادگی زمان مناسبی برای مطالعه‌ی مباحث چالشی و زمان‌بر نیست، اما این به معنی کنار گذاشتن مطالعه و دست از تلاش برداشتن هم نیست.

مناسب‌ترین پیشنهاد مطالعاتی در این بازه‌های زمانی، مطالعه‌ی درس‌های مورد علاقه و آن دسته از درس‌هایی است که بر اساس سبک مطالعه‌ی شخصی‌تان، زمان و انرژی کم‌تری برای یادگیری نیاز دارند. این اصلی‌ترین گام در جهت همسو کردن انرژی مطالعاتی شخصی و الگوی مطالعه‌ی شخصی هر درس است.