معرفی رشته صنایع شیمیایی

رشته صنایع شیمیایی تلفیقی از شیمی و مهندسی شیمی است که دانش آموختگان این رشته علاوه برخواندن دروس نظری با آزمایشگاههای مربوط به مهندسی شیمی نیز آشنا می‌شوند.

معرفی رشته صنایع شیمیایی

 رشته ی صنایع شیمیایی تلفیقی از شیمی و مهندسی شیمی است که دانش آموختگان این رشته علاوه برخواندن دروس نظری با آزمایشگاه های مربوط به مهندسی شیمی نیز آشنا می شوند. که علم شیمی به عنوان یکی از علوم پایه،زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و رشته‌های متعددمهندسی است.

صنایع شیمیایی عبارت از صنایعی است که در آنها واکنش‌های شیمیایی انجام می‌گیرد. بنابراین طیف گسترده‌ای از صنایع را در برمی‌گیرد که از آن جمله می‌توان به صنایع غذایی، داروسازی، پتروشیمی، الیاف مصنوعی، مواد بهداشتی و آرایشی و صنایع تولید لوازم خانگی اشاره کرد.

درسده حاضرصنایع شیمیایی باپیشرفتهای اعجاب انگیزی همراه شده وتوسعه های شایان توجهی یافته است که با نگاهی ساده به زندگی شهری وروستایی به اهمیت آن پی می بریم.

فرایندهای انجام یافته درصنایع شیمیایی شامل برهم کنش ماده و انرژی و نیز تغییر و تبدیل های حاصل درمواد است.کار موفقیت آمیز روی مواد شیمیایی مستلزم آگاهی ازساختار و کیفیت ذرات تشکیل دهنده به عبارتی اتم هاو مولکول های آن هاست.

درواقع دستیابی به فراورده های نفتی متعدد،تولیدفلزات و آلیاژهای مختلف،تهیه محصولات شیمی مانند اسیدها و بازها و نمکها،سنتزهزاران ترکیب آلی،تهیه انواع کودهای شیمیایی،کاربری انواع رنگها،لعابها و سرامیکها،تولید انواع پودرهای شوینده ،صابونهاوشامپوها و دیگرمواد بهداشتی،تهیه روغنهای نباتی،داروهای پزشکی ومحصولات غذایی همه وهمه درقلمرو صنایع شیمیایی قراردارند. این است که صنایع شیمیایی درفراهم ساختن زمینه های لازم برای پیشرفت های متعالی دارای نقشی یگانه است و به سبب گستردگی می تواند یکی ازمنابع مهم اشتغال درکشور باشد.

زمینه‌های شغلی این رشته :

ـ کارخانجات پالایش گاز

ـ متصدی خط تولید مواد پاک‌کننده

ـ سرپرستی آزمایشگاه‌های شیمی

ـ کارخانجات صنایع پلیمر

ـ کارخانجات پتروشیمی

ـ کارخانجات تولیدکننده مواد شوینده و پاک‌کننده

ـ تصفیه آب مورد نیاز صنایع شیمیایی

ـ آبکاری فلزات به روش‌های مختلف و ...