کارنامه‌ی "تقسیم نگاه"- ابزاری جدید برای تقسیم نگاه مشاوران

با توجه به این‌که کانون فرهنگی آموزش، برای اولین بار این کارنامه را تولید کرده است، آشنایی با این کارنامه از زبان کاظم قلم‌چی می‌تواند کمک شایانی باشد برای تقسیم نگاه مشاوران و پشتیبان‌ها به دانش‌آموز

کارنامه‌ی "تقسیم نگاه"- ابزاری جدید برای تقسیم نگاه مشاوران

با توجه به این‌که کانون فرهنگی آموزش، برای اولین بار این کارنامه را تولید کرده است، آشنایی با این کارنامه از زبان کاظم قلم‌چی می‌تواند کمک شایانی باشد برای تقسیم نگاه مشاوران و پشتیبان‌ها به دانش‌آموزان و توجه به آن‌ها و بررسی فیلم عملکرد دانش‌آموزان و هدف‌گذاری برای پیشرفت تحصیلی.

 صحبت‌های ایشان در مورد این کارنامه در زیر آمده است:

این کارنامه، کارنامه‌ی تقسیم نگاه است و بعد از استفاده از آن باید به دانش آموزان توجه کنید. با این کارنامه فیلم رفتار دانش آموز را می بینید. هدف از این کارنامه توجه به همه‌ی دانش آموزان یک پشتیبان است. هم‌چنین با این کارنامه، پشتیبان خیلی خوب می تواند به منابع نیز توجه کند. هنگامی که به دانش آموزان توجه کنید پیشرفت می کنند. برگه‌ی تماس پشتیبانی می‌تواند همین برگه باشد و مجموع این برگه‌ها برای هر پشتیبان در واقع دفتر تداوم تقسیم نگاه پشتیبان می شود.

در دنیای امروزه، افراد دنیای انفرادی خودشان را دارند. هنگامی که تعداد افراد زیاد است با طبقه بندی می توانیم به تمام افراد توجه کنیم. طبقه بندی نیز می تواند به روش خاص پشتیبان صورت بگیرد مثلا دانش آموزان قدیمی، جدید یا بورسیه و عادی (از بین دانش‌آموزان بورسیه و عادی، ما انتظار داریم دانش آموز بورسیه بیشتر پیشرفت کند چون معتقدیم آن‌ها امکانات نداشته‌اند و با در اختیار قرار دادن امکانات، رشد می‌کنند)، هم مدرسه ای بودن، اولیای تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده. پس از طبقه‌بندی، وقتی مدلی را درست کردید یا طبقه بندی کردید دیگر زیاد نیاز به فکر نیست. به جای تفکر در مورد همه، فقط با چند تیپ گروه دانش‌آموز سرو کار خواهید داشت. ادوارد دوگونو که روش تفکر را آموزش می‌دهد معتقد است" انسان تا جائی فکر می کند که دیگر فکر نکند."

 دانش آموزانی که اولیای آن ها به آن ها بیشتر توجه می کنند موفق تر می شوند ولی وظیفه ی ماست که به همه خصوصا کسانی که اولیای آن ها کمتر توجه می کنند توجه کنیم. اگر اولیا خصوصا اولیای تحصیل کرده زمان صرف فرزندشان کنند نتیجه ی بهتری می گیرند.

اولین نکته ای که در ارزیابی کارنامه یا ارزیابی خودمان باید مدنظر قرار دهیم توجه به نقاط قوت است.

نمونه‌ای از این کارنامه‌ در زیر آمده است:

کارنامه‌ی "تقسیم نگاه"- ابزاری جدید برای تقسیم نگاه مشاوران