تحلیل آزمون 22 آبان- دروس عمومی رشته‌ی ریاضی (فیلم)

.

تحلیل آزمون 22 آبان- دروس عمومی رشته‌ی ریاضی (فیلم)

تحلیل آزمون 22 آبان- دروس عمومی رشته‌ی ریاضی

تحلیل آزمون 22 آبان- دروس عمومی رشته‌ی ریاضی (فیلم)

تحلیل آزمون 22 آبان- دروس عمومی رشته‌ی ریاضی (فیلم)


فایل های ضمیمه

تحلیل آزمون 22آبان چهارم عمومی
همایش جمع بندی ریاضی انسانی حل سوالات کنکور 96 بخش دوم
چهارم انسانی     دبیر : امیر زراندوز