مقاله‌ی کاظم قلم چی : آزمون به مثابه یادگیری

در جلسه‌ی آزمون یاد می‌گیریم .

مقاله‌ی کاظم قلم چی : آزمون به مثابه یادگیری

در جلسه ی آزمون یاد می گیریم .


سه نتیجه ی مهم 

اگر دانش آموزان بدانند که آزمون های کانون ، نقش یادگیری و کمک به دانش آموزان را دارد سه اتفاق مهم  رخ می دهد 

۱ ـ دانش آموزان در جلسه ی آزمون آرامش پیدا می کنند و  مضطرب نمی شوند .

۲ ـ غیبت نمی کنند.

۳ ـ تقلب نمی کنند.

نقش اولیا و پشتیبانان در تغییر بینش دانش آموزان نسبت به آزمون مهم است . ابتدا خود اولیا و پشتیبانان باید نقش یادگیری در آزمون های کانون  را بشناسند و فرق آزمون های برنامه ای و آموزشی کانون را با آزمون های سنجشی  و آزمون های سرنوشت ساز بدانند . آن گاه نوع نگاه  و رفتار ایشان و دانش آموزان تغییر خواهد یافت . در محیط آرام بهتر می توان آموخت

انواع یادگیری در جلسه ی آزمون ( فقط موارد اصلی ذکر شده)

بازیابی : یادگیری از نوعی دیگر ( در هنگام بازیابی یادگیری از نوعی دیگر اتفاق می افتد)

بازیابی : تمرکز بیشتر و تثبیت آموخته ها

طبقه بندی آموخته ها : ف ش ن م س (فراموش شده ها ، شک دارها‌ ، ناقص یادگرفته ها ،مهم تر ها ، سطحی یادگرفته ها)

دورتند یادآوری و یادگیری مجموعه ی مباحث 

مدیریت زمان : روش های ضربدر و منفی / زمان های نقصانی / استراتژی بازگشت

تقویت مهارت های فراشناختی : تشخیص سوال های آسان ، دشوار ، وقت گیر

تقویت مهارت های فراشناختی : تشخیص روش هایی که مفید بوده اند یا نبوده اند 

تقویت مهارت های هوش هیجانی : نه گفتن به سوال هایی که بلد هستید ولی وقت گیر است ، نه گفتن وپاسخ ندادن به سوال شک دار

تقویت مهارت های هوش هیجانی : صبور بودن و چند ساعت روی صندلی آزمون نشستن و تمرکز کردن