هوشمندسازی هنرستان نمونه امام صادق (ع)در منطقه 12

هوشمندسازی هنرستان نمونه امام صادق (ع) در منطقه 12

هوشمندسازی هنرستان نمونه امام صادق (ع)در منطقه 12

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، هنرستان فنی نمونه دولتی امام صادق (ع) را در منطقه 12 تهران واقع در خیابان ری را هوشمندسازی نمود.

آقای محمد محسنی ، مدیر هنرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1358 تاسیس شده و از مدارس قدیمی تهران می باشد. ایشان تعداد دانش آموزان مدرسه را 400 نفر در مقطع اول دبیرستان و دوم و سوم هنرستان اعلام کرد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 51/300/000 ریال (5میلیون و 130هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 382 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی هنرستان نمونه امام صادق (ع)در منطقه 12