نوروز 96

هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی باد : تخفیف ویژه کتاب‌های کانون

هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی بادتعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی