ساخت آبگرمکن خورشیدی لوله‌گرمایی با سیال عامل آب

محققان پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به طراحی و ساخت آبگرمکن خورشیدی لوله گرمایی با سیال عامل آب – اتانول شدند.

ساخت آبگرمکن خورشیدی لوله‌گرمایی با سیال عامل آب

به گزارش سرویس علمی ایسنا، مهندس حمیدرضا حقگو، عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی و مجری این طرح در این خصوص گفت: تامین انرژی برای فرایندها و تجهیزات انرژی‌بر و مراکز مصرف با استفاده از کلکتورهای خورشیدی از اهداف مهم تحقیقات در بخش انرژی است.

وی با بیان اینکه ویژگی کلکتورهای لوله گرمایی انتقال حرارت با شدت زیاد و کارآیی خوب است، افزود: در پژوهش انجام شده تاثیر سیال مخلوط آب و الکل و نیز تاثیر بکارگیری فتیله بر کارایی و میزان انتقال حرارت لوله گرمایی در زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نتایج بدست آمده کلکتور مناسب برای شرایط جغرافیایی کشور ساخته و آزمایش شده است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: به این لحاظ ابتدا مجموعه‌ای از لوله‌های گرمایی بر اساس معیارهای طراحی این سیستم‌ها ساخته و با ترکیب‌های مختلف آب – اتانول (صفر درصد اتانول وتا 100 درصد اتانول) و با داشتن فتیله و بدون آن ساخته شده و در زوایای مختلف استقرار یافته و با تامین انرژی گرمایی، مورد آزمایش قرار گرفته است.

وی گفت: با استفاده از نتایج بدست آمده بهترین مورد برای بکارگیری در شرایط جغرافیایی کشور انتخاب شده و کلکتور خورشیدی با نسبت 50 درصد آب و اتانول ساخته شده است.

حقگو خاطرنشان کرد: کلکتور خورشیدی ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفته است که راندمان 52 درصد بدست آمده است.

بر اساس این گزارش، این پژوهش با همکاری احمد جهانبخش و دکتر شهاب الدین علیزاده به انجام رسیده و نتایج آن در نشریه SOLAR ENERGY منتشر شده است.

منبع :