تقدیرازنمایندگی‌هایی که درتجهیز مدارس و کتابخانه مشارکت داشتند

در جلسه‌ی سراسری نمایندگی‌های کانون در 20 آبان 94، از کسانی که با مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی، کتابخانه تجهیز و شخصا مبلغی نیز بابت این تجهیز پرداخت کرده بودند، تقدیر شد.

تقدیرازنمایندگی‌هایی که درتجهیز مدارس و کتابخانه مشارکت داشتند

یکی از اقدامات بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی علاوه بر بورسیه‌ی دانش‌آموزان و  ساخت مدارس و کتابخانه‌ها، تجهیز و هوشمندسازی مدارس و کتابخانه‌هاست. 

در تمام زمینه‌هایی که بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی هزینه‌ صرف امور خیر می‌کند، با توجه به خیل عظیمی از استقبال‌ها و درخواست‌هایی که برای ساخت مدارس و کتابخانه‌ها از نمایندگی‌ها و شهرهای مختلف به بنیاد قلم‌چی ارسال می‌شود، اولویت با نمایندگی‌هایی است که خودشان پیگیر باشند و اهل عمل و تمام همکاری‌ها یکدل و یکپارچه انجام شود تا در کمترین فرصت طرح‌ها به نتیجه برسند. هم‌چنین بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی نیمی از هزینه‌ای که صرف تجهیز کتابخانه و مدارس شود را برعهده می‌گیرد. در جلسه‌ی سراسری نمایندگی‌های کانون در 20 آبان 94، از کسانی که با مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی، کتابخانه تجهیز و شخصا مبلغی نیز بابت این تجهیز پرداخت کرده‌ بودند، تقدیر شد.

تقدیرازنمایندگی‌هایی که درتجهیز مدارس و کتابخانه مشارکت داشتند

مسئول‌ نمایندگی‌هایی که با مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی هم کتابخانه تجهیز کردند و هم سهمی به لحاظ مالی در این تجهیز داشتند (آقایان). 

تقدیرازنمایندگی‌هایی که درتجهیز مدارس و کتابخانه مشارکت داشتند

مسئول‌ نمایندگی‌هایی که با مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی هم کتابخانه تجهیز کردند و هم سهمی به لحاظ مالی در این تجهیز داشتند (خانم‌ها). 

بیان چنین اقداماتی و تقدیر از کسانی که داوطلبانه در این امر پیشقدم بودند، همه‌ی ما را به سوی یادگیری از همتایان و پیشتازی در امور خیر و مثبت سوق می‌دهد؛ چه بسا در این جلسه هم بودند نمایندگی‌هایی که برای مشارکت در این امر طی ماه‌های آتی سال جاری اعلام آمادگی کردند.

تقدیرازنمایندگی‌هایی که درتجهیز مدارس و کتابخانه مشارکت داشتند

مسئول‌ نمایندگی‌هایی که با مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در تجهیز مدارس طی ماه‌های آتی اقدام خواهند کرد.

تقدیرازنمایندگی‌هایی که درتجهیز مدارس و کتابخانه مشارکت داشتند


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی