بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان پایه‌ی ششم در آزمون 8 آبان 94

در این آزمون از درس ریاضی به صورت پوششی از صفحه‌ی اول کتاب سؤال آمده و مباحث کسر و اعشار مورد پرسش قرار گرفته‌اند.

بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان پایه‌ی ششم در آزمون 8 آبان 94

در این آزمون از درس ریاضی به صورت پوششی از صفحه‌ی اول کتاب سؤال آمده و مباحث کسر و اعشار مورد پرسش قرار گرفته‌اند. سؤال‌های آزمون تیزهوشان نسبت به آزمون عادی دشوارتر است و به سطح سؤالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان نزدیک‌تر است. هم‌چنین درس ریاضی آخرین درس در دفترچه است و چند سؤال وقت‌گیر هم داشته که  اغلب دانش‌آموزان با کمبود وقت مواجه شده‌اند و درصد پایینی کسب کرده‌اند؛ به طوری که با کسب 40 درصد نمره‌ی درس (تراز 6100) و با کسب 67 درصد نمره‌ی درس (تراز 7100) برای دانش‌آموزان ثبت شده است. با نگاهی به سطح سؤالات و تحلیل و بررسی آن‌ها می‌توان در آزمون‌های بعدی با به‌کارگیری این نکات به نتایج بهتری دست یافت.

  • ü سؤال اول (شماره‌ی 81) عیناً از آزمون قبل آورده شده است و در صورت مرور آزمون قبلی به‌راحتی همه می‌توانستند به آن پاسخ بدهند.

  • ü هم‌چنین سؤال‌های 82 و 84 کاملاً  مشابه با سؤال‌های آزمون قبل و با اندکی تغییر در شکل آن‌ها طراحی شده که باز هم با مرور آزمون قبل قابل پاسخ‌گویی بوده‌اند.

نکته‌ی 1: دانش‌آموز فقط با مرور دفترچه‌ی آزمون قبلی موفق به کسب 30 درصد از نمره‌ی درس و تراز 5780  درس ریاضی تیزهوشان می‌شد.

  • Ø سؤال 83 سؤالی سخت و وقت‌گیر بود و احتمالاً تعداد کمی از دانش‌آموزان که به مفهوم تفاضل و مجموع مسلط بودند موفق به پاسخ‌گویی آن شده‌اند.

  • Ø سؤال‌های 86 و 90 هم جزء سؤالات وقت‌گیر در آزمون بود؛ به‌خصوص سؤال 90 که دارای 6 قسمت مقایسه بود. در این سؤال‌ها باید مقایسه‌ی اعداد مخلوط و کسر از نظر بزرگی و کوچکی انجام می‌شد که نیاز به تبدیل عدد مخلوط به کسر و سپس هم‌مخرج کردن کسرها و مقایسه داشت و وقت بیش‌تری نسبت به سؤالات دیگر می‌گرفت.

نکته‌ی 2: پاسخ‌گویی به این سؤال‌ها را باید به آخر موکول کرد تا در صورت داشتن وقت اضافی روی آن‌ها تمرکز کرد.

  • Ø سؤال‌های 85، 87، 89 از مبحث تبدیل عدد مخلوط به کسر و ضرب و تقسیم آن‌هاست که جزء سؤال‌های ساده‌ی آزمون بود و با یادگیری این مفاهیم و حل چند نمونه‌سؤال ساده می‌توانستند به آن‌ها پاسخ دهند.

  • Ø سؤال 88  نیاز به کمی دقت و هوش و ذکاوت برای حل داشت. این سؤال را می‌توان با ضرب و تقسیم تک تک و مرحله به مرحله‌ی اعداد موجود در هر جدول و جای‌گذاری در مراحل بعد حل کرد که خیلی زمان‌بر است؛ ولی با دانستن یک نکته‌ی ساده در زمان صرفه‌جویی می‌شود. در این سؤال دانش‌آموز باید تشخیص دهد که می‌توان یک تبدیل بزرگ را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کرد یا برعکس و با ضرب و تقسیم عدد‌های موجود در سه مرحله‌ی عملیات می‌توان به عدد عملیات کلی دست پیدا کرد؛ یعنی کاری که طی سه مرحله‌ی تبدیل انجام گرفته را طی یک مرحله  انجام داد.

نکته‌ی 3: در حل بعضی از سؤالات از راه‌حل‌های کوتاه‌تر و ساده‌تر هم می‌توان استفاده کرد.