چه‌طور امتحان بدهیم؟

به طور کلی امتحان به دو گروه تستی و تشریحی تقسیم می‌شود.

چه‌طور امتحان بدهیم؟

به طور کلی امتحان به دو گروه تستی و تشریحی تقسیم می‌شود.

امتحان تشریحی: شخص باید مطالب مهم را همراه با جزئیات آن‌‌ها به یاد بیاورد و آن‌ها را در ذهن خود سازمان‌دهی کند.

الف) جواب سؤالات تشریحی غالباً کوتاه است که در یک جمله یا دو جمله خلاصه می‌شود. گاه لازم نیست در پاسخ به یک سؤال تشریحی پاسخی طولانی داد.

ب) در امتحان تشریحی به سؤالات پاسخ روشن و واضح دهید. از لفاظی بپرهیزید و مستقیماً به جواب بپردازید.

ج) از ارائه‌ی اطلاعات نامربوط هر چند علمی، در صورتی که ارتباطی با سؤال ندارد بپرهیزید. ارائه‌ی اطلاعات نامربوط موجب ضعیف شدن جواب شما می‌شود. صرفاً به آن‌چه صورت مسئله از شما می‌خواهد بپردازید.

د) جواب‌ها را با دلیل ثابت کنید. بعضی از سؤال‌های تشریحی از شما دلیل می‌خواهد. در این صورت ممکن است راه‌های متنوعی برای اثبات وجود داشته باشد.

ه)  در سؤالات تشریحی به کلمات کلیدی توجه کنید: از شما می‌خواهند شباهت‌ها، تفاوت‌ها و غیره را توضیح دهید.
امتحان تستی: اگر امتحان به صورت تستی است به خاطر بسپارید که:

الف) گزینه‌ها مطلقاً یا غلط است یا صحیح.

ب) به کلمات کلیدی در سؤال دقت کنید. همه، بیش‌تر، بعضی، هیچ، هرگز، کم‌ترین، همیشه، مساوی، حداکثر، بزرگ‌ترین، کم‌تر، بالاترین، پایین‌ترین و بیش‌ترین در یک جمله کلمات کلیدی محسوب می‌شوند و در صورتی که بدون توجه به آن گزینه‌ی صحیح را انتخاب کنید احتمال اشتباه زیاد است.

ج) در تست‌هایی که باید دو به دو جملات را با هم مطابقت دهید ابتدا تمام جملات را بخوانید تا بتوانید تمام احتمالات را در نظر بگیرید.

د) در سؤالاتی که باید جای خالی را پر کنید این سؤال‌ها بیش‌تر به سؤالات تستی شبیه هستند تا تشریحی و اغلب اوقات طراح چیزهای خاصی در ذهن دارد. سعی کنید با شناختی که از طراح دارید و با در نظر گرفتن آن جواب دهید.

ه) برای تغییر دادن جواب‌های تست محافظه‌کار باشید؛ زیرا تجربه نشان داده است که معمولاً اولین جواب صحیح‌ترین جواب است.