به موفقیت بیندیش

اکنون که در مسیر موفقیت قدم گذاشته‌ای و تصمیم گرفته‌ای که در یکی از آزمون‌های بزرگ زندگی‌ات موفق شوی، نباید در این مسیر پرپیچ و خم خسته شده و زود تسلیم شوی. چ

به موفقیت بیندیش

اکنون که در مسیر موفقیت قدم گذاشته‌ای و تصمیم گرفته‌ای که در یکی از آزمون‌های بزرگ زندگی‌ات موفق شوی، نباید در این مسیر پرپیچ و خم خسته شده و زود تسلیم شوی. چشمانت را ببند و خود را در آن جایگاهی که می‌خواهی باشی، تصور کن. من می‌دانم که تو بی‌نظیر و فوق‌العاده هستی و چیز غیر ممکن و محالی وجود ندارد که نتوانی آن را انجام دهی. به انتخابی که کرده‌ای بیندیش.

نیرویی در وجود تو نهفته است که شکوفایی آن تنها تلاش و سخت‌کوشی تو را می‌طلبد؛ پس فرصتی به خود بده تا شکوفا شوی. کار اصلی تو این است که روی هدفی که داری تمرکز کنی تا بتوانی آن را به سوی خودت جذب کنی. پس به خودت فرصت پیشرفت بده. من مطمئنم که اگر خودت بخواهی می‌توانی موفق شوی، پس به موفقیت بیندیش و آن را به دست بیاور.