پله پله تا بام

خیلی به بام (کنکور و رتبه) فکر نکنید. وظیفه‌ی فعلی شما رفتن بالا رفتن از پله‌ها با آرامش است (آزمون). نگران نباشید! شما آن‌قدر توانمند هستید که می‌توانید بهترینِ خود باشید.

پله پله تا بام

گاهی اوقات یک مثال، ساده است اما می‌تواند بیانگر یک واقعیت بزرگ باشد. تصور کنید در یک روستا قرار دارید و خانه‌ی شما راه‌پله ندارد. قصد دارید به پشت بام بروید؛ بنابراین نرده‌بام را برمی‌دارید و پله پله بالا می‌روید. بعضی‌ها می‌ترسند و با تأخیر زیاد بالا می‌روند.

بعضی‌ها بیش از اندازه غرور دارند و دوست دارند چند پله را یکی کرده و برای خودنمایی با سرعت بالا بروند. بعضی‌ها نیز یکی یکی بدون ترس و با آرامش بالا می‌روند و به بام می‌رسند.

فاصله‌ی پله‌های ما دو هفته است. هدف این پله تا پله‌ی بعد، همان هدف‌گذاری چندتا از ده‌تاست و هدف نهایی ما در چند پله افزایش و صعود در تراز است و با اطمینان به محکم بودن این نردبان (یعنی آزمون‌های قلم‌چی) از شکستن نردبان (شکست در اهدافمان) واهمه‌ای نداریم. ما از درصد بسیار کوچکی از توانایی‌های خود استفاده می‌کنیم. با بهره‌گیری از راهنمایی مشاوران و پشتیبانان بهتر می‌توانیم استعدادهای نهفته‌ی خود را شکوفا کنیم. یادمان باشد این خانه‌ی باصفای روستایی راه‌پله ندارد؛ یعنی برای کنکور راه میانبری نیست.

خیلی به بام (کنکور و رتبه) فکر نکنید. وظیفه‌ی فعلی شما رفتن بالا رفتن از پله‌ها با آرامش است (آزمون). نگران نباشید! شما آن‌قدر توانمند هستید که می‌توانید بهترینِ خود باشید.

زندگی بر قله، عادت‌تان باد.

خرید کتاب