با متن‌های بلند زبان انگلیسی و عربی در آزمون چه کنم؟

این سؤال و درواقع مسئله‌ی متداول برخی دانش‌آموزان است. اما چگونه با این تیپ سؤالات برخورد کنیم که بتوانیم آن‌ها را مغلوب سازیم؟

با متن‌های بلند زبان انگلیسی و عربی در آزمون چه کنم؟

متن‌های بلندی را که در درس زبان انگلیسی و عربی در هر آزمون مطرح می‌شود نمی‌توانم پاسخ دهم؛ چون معنی تعدادی از واژه‌هایش را نمی‌دانم؛ ضمن آن‌که زمانم را می‌گیرد و تا آن را می‌خوانم و ترجمه می‌کنم و می‌خواهم به سراغ سؤالاتش بروم زمان آن درس و چه‌بسا زمان عمومی‌ها تمام شده است.

این سؤال و درواقع مسئله‌ی متداول برخی دانش‌آموزان است. اما چگونه با این تیپ سؤالات برخورد کنیم که بتوانیم آن‌ها را مغلوب سازیم؟

ابتدا سعی کنید تمرین را از منزل آغاز کنید و حتماً در طول هفته با چندین سؤال از این تیپ برخورد داشته باشید. ضمن آن‌که هنگام پاسخ‌دهی ابتدا به سراغ سؤالات این متن‌ها بروید و آن‌ها را مطالعه کنید. این کار به شما کمک می‌کند که خط فکری پیدا کنید و بدانید در متن به دنبال چه چیزهایی بروید. فراموش نکنید که قرار نیست معنی تمام واژه‌ها را بدانید. می‌توانید با توجه به جمله و واژه‌های مجاور معنی  واژه‌ی مورد نظر را بیابید. پس دست به کار شوید تا بتوانید از این تیپ سؤال نمره‌ی مورد نظرتان را کسب کنید.