مزیت روش چند از 10

از هر 10 سؤال فقط به تعداد مشخصی از سؤالات که قبل از آزمون برای آن هدف‌گذاری کرده‌اید پاسخ می‌دهید.

مزیت روش چند از 10

انجام به موقع روش چند از ده چندین مزیت را در پی خواهد داشت:

1. قدرت تصمیم‌گیری: از هر 10 سؤال فقط به تعداد مشخصی از سؤالات که قبل از آزمون برای آن هدف‌گذاری کرده‌اید پاسخ می‌دهید.

2. قدرت انتخاب: انتخاب سؤالاتی که صددرصد از پاسخ‌گویی به آن‌ها مطمئن هستید و عدم انتخاب سؤالات شک‌دار و قدرت نه گفتن به آن‌ها.

3. مدیریت زمان: با انتخاب صحیح نوع سؤالات و پاسخ‌گویی به آن‌ها به‌راحتی می‌توان با استفاده از روش‌ نقصانی از زمان‌های باقی‌مانده برای پاسخ به سؤالات دشوارتر استفاده کرد.

4. تقویت نقطه‌ی قوت پایدار: پس از انجام چندین آزمون و استفاده از روش چند از 10 متوجه خواهید شد که در هر درس قدرت پاسخ‌گویی به چندین سؤال درست را دارید و آن‌ها را تثبیت کرده و به عنوان نقطه‌ی قوت پایدار آن درس ثبت کنید.

5. کاهش اشتباهات: یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های استفاده از روش چند از 10 کاهش تعداد غلط‌هاست که انجام به موقع این روش منجر به کاهش تعداد سؤالات غلط و افزایش پاسخ‌گویی به سؤالات درست می‌شود.