ارکان مطالعه

مطالعه و موفقیت در تحصیل و آموزش هر مطلبی بر دو رکن اساسی استوار است. رکن اول مطالعه‌ی دقیق و مناسب مطالب است و رکن دوم تمرین و تکرار کافی و تلاش برای تثبیت مطالب در حافظه.

ارکان مطالعه

مطالعه و موفقیت در تحصیل و آموزش هر مطلبی بر دو رکن اساسی استوار است. رکن اول مطالعه‌ی دقیق و مناسب مطالب است و رکن دوم تمرین و تکرار کافی و تلاش برای تثبیت مطالب در حافظه.

رکن اول مطالعه مربوط می‌شود به بخش یادگیری دقیق مطالب و جای‌گیری آن‌ها در حافظه‌ی کوتاه‌مدت و درنهایت بلندمدت. برای به جا آوردن رکن اول باید مراحل یادگیری مطالب به ترتیب انجام گیرد که عبارت‌اند از:

- پیش‌خوانی

- یادگیری مطالب در کلاس درسی

- مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز

- حل تمرین‌های تشریحی حل‌شده در کلاس درسی در منزل

مراحل یادگیری باید به ترتیب و در زمان مناسب خود انجام شود تا مطالب در بخش مناسب در ذهن جای گیرند و یادگیری ناقص در طی مراحل کامل ‌شود و در زمان نیاز داده‌ها به‌آسانی قابل دریافت باشند. در صورت طی ناقص هر یک از مراحل ممکن است مطلب از ذهن پاک شود یا آموزش ناقص تأثیر منفی بر نتیجه‌ی کلی داشته باشد.