ساخت دستگاه جداساز غیرمخرب قطعات صنعتی در دانشگاه فردوسی

دستگاه آنالیز به منظور جداسازی قطعات صنعتی به روش غیرمخرب در دانشگاه فردوسی ساخته شد.

ساخت دستگاه جداساز غیرمخرب قطعات صنعتی در دانشگاه فردوسی

به گزارش سرویس فناوری ایسنا منطقه خراسان، دستگاه آنالیز سیگنال‌های بارک هاوزن به منظور جداسازی قطعات صنعتی پس از عملیات حرارتی به روش غیرمخرب توسط دکتر مهرداد کاشفی تربتی، دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، با همکاری علیرضا صاحب‌علم، دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته آموزشی مهندسی متالوژی و مواد و سعید کهربایی، دانش‌آموخته دکتری رشته مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه فردوسی ثبت اختراع شد.

کاشفی تربتی در خصوص این طرح با اشاره به دو روش برای بررسی خواص مواد، گفت: در روش مخرب، بررسی‌ها باعث تخریب قطعه می‌شود و در روش غیرمخرب این امکان وجود ندارد و دستگاه آسیبی به قطعه در حال بررسی وارد نمی‌کند.

وی اظهار کرد: این دستگاه با کمک حسگرهای مغناطیسی به شناسایی برخی از خواص میکروسکوپی قطعات می‌پردازد و در صورت عدم‌مطابقت با استانداردهای موجود، قطعه را حذف می‌کند.

دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه فردوسی با بیان اینکه در روش مخرب نتایج به صورت آماری و احتمالی ارائه می‌شود، افزود: در روش غیرمخرب آزمایش‌ها بر روی صد درصد مواد انجام می‌پذیرد و امکان اشتباه کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: از این دستگاه در صنایع فولادی مثل کارخانجات ساخت قطعات فولادی و ریخته‌گری، کارخانجات عملیات حرارتی و صنایع خودروسازی و صنایع قطعات‌سازی هواپیما استفاده می‌شود و به علت جلوگیری از تخریب قطعات، کاهش هزینه‌ها را نیز در پی خواهد داشت.

کاشفی تربتی با بیان اینکه استفاده از قطعه غیراستاندارد ممکن است به سیستم ضربه بزند، اظهار کرد: با استفاده از این دستگاه اطمینان صددرصدی از سلامت قطعه‌ها وجود دارد و این باعث افزایش اعتبار سازندگان نیز می‌شود.

وی عدم تماس مستقیم با قطعه کار، عدم نیاز به آماده‌سازی سطحی، سرعت بررسی خواص قطعات، عدم نیاز به آمادگی سطحی و بررسی استحکام قطعات در کنار بررسی خواص مکانیکی را از مزیت‌های این دستگاه دانست.

کاشفی تربتی با بیان اینکه این دستگاه نمونه داخلی ندارد، تصریح کرد: عمومی کردن کاربردهای دستگاه و عدم اختصاص به صنایع خاص می‌تواند در تجاری‌سازی این دستگاه مهم ارزیابی شود.

وی ابراز امیدواری کرد که احساس نیاز صاحبان صنایع به پروسه کنترلی و افزایش اعتبار در راستای کاهش برگشتی‌ها و وجود مشتریان خارجی بتواند در زمینه تجاری‌سازی این محصول مفید واقع شود.

بر اساس این گزارش، این اختراع در راستای پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علیرضا صاحب‌علم با عنوان آنالیز سیگنال بارک هاوزن و کاربرد آن در تعیین خواص مواد به روش غیرمخرب با شماره 84068 به ثبت رسیده است.

منبع :