پنج حالت مختلف برپی برای افزایش آمادگی جسمانی ورزشکاران

حرکت برپی (burpee) باعث افزایش ضربان قلب، پرورش عضلات باسن و بازوها می‌شود و بر روی عضلات شکمی کار می‌کند. این حرکت برای ورزشکاران حر‌فه‌ای بسیار مناسب است.

پنج حالت مختلف برپی برای افزایش آمادگی جسمانی ورزشکاران

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از My fitness pal، برپی حرکتی محبوب در بین ورزشکاران است زیرا این حرکت بر روی تمام بدن کار می‌کند. اگر می خواهید تعادل را افزایش دهید و آمادگی قلبی – عروقی بدن را بالا ببرید از حرکت برپی استفاده کنید.

اگر که نیاز به چربی سوزی سریع دارید یا در ورزش‌های طولانی مدت احساس ضعف می‌کنید می‌توانید از حرکات مختلف برپی استفاده کنید. قبل از انجام برپی پنج دقیقه با پیاده روی یا بالا رفتن از پله‌ها بدن را گرم کنید.

** انواع مختلف برپی را می توانید به صورت زیر انجام دهید:

1. برپی

بایستید و عضلات شکم را به داخل منقبض کنید. پایین بیاید و در حالت اسکات قرار بگیرید. سپس دست‌ها را بر روی زمین بین پاها قرار دهید. پاها را به عقب ببرید و در حالت پلانک قرار بگیرید. تا دو بشمارید سپس با جهش پاها به سمت جلو، پای خود را کنار دست‌ها برگردانید و بعد بایستد. این کار را تا آنجا که می توانید سریع انجام دهید و 30 ثانیه آن را تکرار کنید.

2. برپی با پیاده روی

بایستید و عضلات شکم را به داخل منقبض کنید. به حالت اسکات بروید. سپس دست‌ها را روی زمین بین پاها بگذارید. پای راست را یک گام به عقب بگذارید و سپس همین کار را با پای چپ انجام دهید. بدین شکل در حالت پلانک قرار می گیرید. تا دو بشمارید سپس دوباره با برداشتن یک گام به ترتیب پاها را به جای اول باز گردانید. با پاشنه‌ها به زمین فشار بیاورید و بایستید. این حرکت را تا آنجا که می توانید سریع انجام دهید و تا 30 ثانیه آن را ادامه دهید.

3. برپی با پرش

بایستید و عضلات شکم را به داخل منقبض کنید. سپس به حالت اسکات بروید و دست‌ها را بر روی زمین بین پاها بگذارید. پاها را با یک پرش به سمت عقب ببرید. کمی بدن را پایین ببرید و شنای سوئدی انجام دهید. سپس با یک پرش دوباره پاها را به جای اول باز گردانید. سپس با یک پرش تا آنجا که می‌توانید بالا بروید و با زانوهای خمیده بر روی زمین فرود بیایید. این حرکت را تا آنجا که می‌توانید سریع انجام دهید و برای 30 ثانیه آن را تکرار کنید.

4. برپی با چرخش

بایستید و عضلات شکم را به داخل منقبض کنید. به حالت اسکات بروید و دست ها را بین پاها بر روی زمین قرار دهید. پاها را با پرش به عقب ببرید و در حالت پلانک قرار بگیرید. بدن را پایین ببرید و شنای سوئدی انجام دهید و سپس دوباره به حالت پلانک باز گردید و با یک پرش پاها را به مکان اول باز گردانید. سپس در حالی که می‌پرید شانه‌ خود را به سمت راست بچرخانید، به ‌این‌ ترتیب بدن کاملا 180 درجه می‌چرخد و با زانوهای خم بر روی زمین فرود بیایید. همین حرکت را در این سمت تکرار کنید. تا 30 ثانیه به این کار ادامه دهید.

5. برپی با استپ

برای انجام این حرکت، حالت عادی برپی را انجام دهید. تنها یک استپ جلوی خود قرار دهید و دست‌ها را بر روی استپ قرار دهید و در هنگام پرش و فرود آمدن بر روی استپ بپرید. این حرکت را نیز 30 ثانیه ادامه دهید.

منبع :