اولین "ایستگاه جبرانی" در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها کجاست؟

آزمون 22 آبان اولین ایستگاه جبرانی است.شما به خوبی می‌توانید از این ایستگاه جبرانی استفاده کنید.ایستگاه های جبرانی را می شناسید؟

271- آیا در برنامه ی راهبردی آزمون ها،ایستگاه های جبرانی را می شناسید؟

1) بله،به طور کامل ایستگاه های جبرانی را می شناسم(چندتاست و در چه زمان هایی است)                                          

2) برنامه را دیده ام و می دانم چند ایستگاه جبرانی وجود دارد.

3) می دانم چند ایستگاه جبرانی وجود دارد اما برنامه را با دقت بررسی نکرده ام.  

4) نمی دانم ایستگاه جبرانی چیست؟


ایستگاه جبرانی اول: 22 آبان

272- آزمون 22 آبان اولین ایستگاه جبرانی است.شما از این ایستگاه جبرانی چه استفاده‌ای کردید؟

1) در دو هفته ی گذشته،تست های مباحث قبلی را بیش تر تمرین کردم.

2) یادگیری های‌ ناقص خود در مباحث قبلی را  به یادگیری‌ کامل تبدیل کردم.

3) مطالبی را که تاکنون نتوانستم بخوانم،به‌طورکامل خواندم.

4) از خلاصه برداری ها و نکات کتاب خودآموزی برای تسلط بیش تر استفاده کردم.


یادگیری در جلسه ی آزمون

273- در جلسه ی آزمون هم می توانید یاد بگیرید.شما با کدام روش در جلسه ی آزمون یاد می گیرید؟

1) در جلسه ی آزمون می توانم مطالب درسی را بازیابی کنم،بازیابی مستقیما سبب یادگیری می شود.                                 2) در جلسه ی آزمون متوجه می شوم که کدام مطالب را ناقص یاد گرفته ام یا اصلا یاد نگرفته ام.بنابراین پس از آزمون آن ها را مطالعه می کنم.                                               

3) در جلسه ی آزمون اولویت مطالعه ام را طبقه بندی می کنم با روش ف-ش-ن-م-س(فراموش کرده-شک دار-ناقص یاد گرفته-مهم-سطحی یاد گرفته شده)

4) چون در جلسه ی آزمون تمرکزم بیش تر است،مطالب یاد گرفته شده در ذهنم تثبیت می شود.


کدام روش؟

274- در جلسه ی آزمون هم می توانید یاد بگیرید.شما با کدام روش در جلسه ی آزمون یاد می گیرید؟


1) بازیابی                                                                  

2) طبقه بندی(ف-ش-ن-م-س)                                                

3) توجه به روش های مطالعه

4) تمرکز بیش تر


بازیابی مهم تر است یا بازخوانی؟

275- برای یادگیری،کدام یک را بیش تر اجرا می کنید؟

1) بازیابی                               

2) بازخوانی

فایل های ضمیمه
نسترن توکلی