جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

19 آبان 94، جلسه‌ی سراسری بورسیه‌ی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی با محوریت کارنامه‌ی "تقسیم نگاه" تشکیل شد....

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

19 آبان 94، جلسه‌ی سراسری بورسیه‌ی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی با محوریت کارنامه‌ی "تقسیم نگاه" تشکیل شد.

با توجه به این‌که برای اولین بار است که این کارنامه تولید می‌شود، آشنایی با این کارنامه از زبان کاظم قلم‌چی می‌تواند کمک شایانی باشد برای تقسیم نگاه مشاوران و پشتیبان‌ها به دانش‌آموزان و توجه به آن‌ها و بررسی فیلم عملکرد دانش‌آموزان و هدف‌گذاری برای پیشرفت تحصیلی. صحبت‌های ایشان در مورد این کارنامه در زیر آمده است:

این کارنامه، کارنامه‌ی تقسیم نگاه است و بعد از استفاده از آن باید به دانش آموزان توجه کنید. با این کارنامه فیلم رفتار دانش آموز را می بینید. هدف از این کارنامه توجه به همه‌ی دانش آموزان یک پشتیبان است. هم‌چنین با این کارنامه، پشتیبان خیلی خوب می تواند به منابع نیز توجه کند. هنگامی که به دانش آموزان توجه کنید پیشرفت می کنند. برگه‌ی تماس پشتیبانی می‌تواند همین برگه باشد و مجموع این برگه‌ها برای هر پشتیبان در واقع دفتر تداوم تقسیم نگاه پشتیبان می شود.

در دنیای امروزه، افراد دنیای انفرادی خودشان را دارند. هنگامی که تعداد افراد زیاد است با طبقه بندی می توانیم به تمام افراد توجه کنیم. طبقه بندی نیز می تواند به روش خاص پشتیبان صورت بگیرد مثلا دانش آموزان قدیمی، جدید یا بورسیه و عادی (از بین دانش‌آموزان بورسیه و عادی، ما انتظار داریم دانش آموز بورسیه بیشتر پیشرفت کند چون معتقدیم آن‌ها امکانات نداشته‌اند و با در اختیار قرار دادن امکانات، رشد می‌کنند)، هم مدرسه ای بودن، اولیای تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده. پس از طبقه‌بندی، وقتی مدلی را درست کردید یا طبقه بندی کردید دیگر زیاد نیاز به فکر نیست. به جای تفکر در مورد همه، فقط با چند تیپ گروه دانش‌آموز سرو کار خواهید داشت. 

 دانش آموزانی که اولیای آن ها به آن ها بیشتر توجه می کنند موفق تر می شوند ولی وظیفه ی ماست که به همه خصوصا کسانی که اولیای آن ها کمتر توجه می کنند توجه کنیم. اگر اولیا خصوصا اولیای تحصیل کرده زمان صرف فرزندشان کنند نتیجه ی بهتری می گیرند.

اولین نکته ای که در ارزیابی کارنامه یا ارزیابی خودمان باید مدنظر قرار دهیم توجه به نقاط قوت است.

.................................................

با توجه به این‌که این کارنامه برای اولین بار در جلسه‌ی انفورماتیک 12 آبان 94 معرفی شد، نمایندگی‌ها فرصت تهیه این کارنامه را داشتند و آن را برای حداقل 25 نفر از دانش‌آموزان بورسیه تهیه کردند و در این جلسه، تجارب خودشان را تبادل نظر کردند. همکاران در مورد این‌که چه کارهایی برای دانش‌آموزان خصوصا دانش‌آموزان بورسیه تا کنون انجام داده‌اند و این‌که چه کارهایی تصمیم دارند برای آن‌ها در آینده انجام دهند راهکارهای موثر خودشان را مطرح کردند.

.................................................

در بخشی دیگر از این جلسه به قراردادهای بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی با ارگان‌های حمایتی اشاره شد. در این زمینه می‌توان به تفاهم نامه‌های این بنیاد با کمیته‌ی امداد، بهزیستی، انجمن حامی، محک، انجمن MS، سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی جهت معرفی و حمایت از دانش‌آموزان اشاره کرد.

.................................................

امسال دهمین سال وقف شدن بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی است و به همین مناسبت، همت این بنیاد بر بورسیه‌ی 100 هزار دانش‌آموز مستعد است که تا کنون در سال جاری، 71 هزار و 760 نفر بورسیه شده‌اند. با این هدف، در یک حرکت جمعی و با مشارکت تمامی نمایندگی‌ها امیدواریم عدالت آموزشی فراهم شود.

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94

جلسه‌ی سراسری بورسیه بنیاد قلم‌چی- 19 آبان 94


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی