نکاتی در خصوص آزمون 22 آبان سال دوم رشته نقشه برداری

در این قسمت خلاصه ای از درس مساحی و مبانی نقشه برداری ارائه شده است.

نکاتی در خصوص آزمون 22 آبان سال دوم رشته نقشه برداری

خلاصه نکات درس مساحی:

وسایل ساده مساحی: معمول ترین وسایل در مساحی عبارت اند از: متر، گونیای مساحی، ژالن، تراز نبشی، شاقول، شیب سنج، قطب نما و پلانیـمتر.

پلانیمتر دارای دو بازو و یک قسمت اندازه گیر است که با حرکت بر روی شکل بسته مساحت آن را مشخص می کند.

کاربرد هر یک از وسایل مساحی در انتهای فصل به طور خلاصه ارائه شده است.

به طور کلی در مساحی با سه نوع اندازه گیری سر و کار داریم:

1- اندازه گیری فاصله؛

2- اندازه گیری اختلاف ارتفاع؛

3- اندازه گیری زاویه.

رایج ترین روش های اندازه گیری فاصله افقی به روش مستقیم عبارتند از:

1- قدم انسانی؛

2- چرخ غلتان؛

3- نوار اندازه گیری.

خلاصه نکات درس مبانی نقشه برداری:  

نمایش ترسیمی موقعیت تقریبی عوارض یک منطقه را که فاقد اندازه دقیق است، کروکی آنمنطقه می نامند.

آزیموت یک امتداد یعنی زاویه شمال با آن امتداد در جهت حرکت عقربه های ساعت.

نقشه برداری در دوران اسلامی: خواجه نصیر الدین طوسی تالیفات ارزنده ای در ریاضیات دارد که به دانش نقشه برداری کمک بسیار کرده است. از جمله این رساله ها، رساله کشف الغنا را می توان نام بردکه یک دوره مثلثات است و در آن به خصوص قضیه های هندسه و مثلثات کروی به تفضیل بررسی شده است.

بخش های مختلف نقشه برداری زمینی:

1- نقشه برداری توپوگرافی؛

2- نقشه برداری ثبتی؛

3- نقشه برداری شهری؛

4- نقشه برداری مسیر.


منبع :