دانش آموزان عزیز رشته ریاضی

سلام؛


در اینجا فصل درخت و ماتریس از مبحث گرافِ درس ریاضیات گسسته برای شما عزیزان به همراه چندین مثال و تست توضیح داده شده است

که با مطالعه ی آن برای آزمون 22 َآبان، 20 آذر ،25 دی و چند آزمون بعد که این مبحث را شامل میشود،آماده تر خواهیدبود.
فایل را از ذیل دانلود نماییدفایل های ضمیمه