گفتگو با زهرا بابک رتبه‌ی یک معماری درکنکور هنرستان 94

گفتگو با زهرا بابک رتبه‌ی یک معماری از شهر تهران درکنکور هنرستان 94

گفتگو با زهرا بابک رتبه‌ی یک معماری درکنکور هنرستان 94

گفتگو با زهرا بابک رتبه‌ی یک معماری درکنکور هنرستان 94

خودتان را معرفی کنید؟

زهرا بابک  هستم رشته نقشه کشی معماری رتبه 1کشوری از شهر تهران

شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

من از کتاب های قهوه ای کانون که شامل شناخت مواد و مصالح – تاسیسات- آشنایی با بناهای تاریخی و همچنین از کتاب های زرد

 اختصاصی و زرد عمومی استفاده می کردم نکات کثبت کتاب های قهوه ای این بود که برای هر درس حداقل 20 عدد تست وجود داشت 

که تعداد تست ها بالا می رفت.

معدل شما زمانیکه وارد هنرستان شدید چند بود؟

معدل من زمانیکه وارد هنرستان شدم 19.67 بود

چگونه دروس عمومی و اختصاصی را مطالعه می کردید؟

از طریق کارنامه آزمون ها سعی می کردم درصد اختصاصی و عمومی برابر باشد یا خیلی نوسانی نباشد برای همین برای مطالعه وقت برابر

 می گذاشتم.

شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب مدل مهندسی استفاده کردم .

اولیا شما برای کنکورچگونه به شما کمک می کردند؟

خیلی نقش پررنگ و موثری داشتند ،حمایت هایی که می کردند ، اعتماد به نفس هایی که می دادند و همچنینی شرایط خانه را برایم

 مساعد می کردند و همچنین موقع هایی که خیلی خسته می شدم  با روحیه دادن به من کمک می کردند

وقتیکه در آزمون ها نتیجه نمی گرفتید عکس العمل شما و خانواده تان چگونه بود؟

من خودم خیلی ناراحت می شدم ولی والدین می گفتند وقت هست.

چگونه خودت را بازیابی می کردی؟

تلاشم را بیشتر می کردم.

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بله من ریز به ریز کارنامه ها و درصد های نفرات برتر آزمون ها را می دیدم

پدر و مادر خود را در یک جمله وصف کنید؟

بهترین پدر و مادر دنیا


تهیه و تنظیم 

سید سعید قره یالی