کشف مکانیسمی که می‌تواند درمان ناشنوایی را متحول کند

محققان آمریکایی به مکانیسمی دست یافتند که می‌تواند یک درمان قطعی برای ناشنوایی باشد.

کشف مکانیسمی که می‌تواند درمان ناشنوایی را متحول کند

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، مطالعات محققان دانشگاه کیس وسترن نشان می دهد که ساختار پروتئینی واقع در گوش که تاکنون تصور میشد در طول عمر انسان کاملا ثابت است، به طور مداوم حرکت می کند.

در گوش داخلی مجموعه ای سلولی به نام استریوسیلیا (stereocilia) وجود دارد که شبیه موی بسیار نازک است. امواج صوتی به این مجموعه سلولی برخورد می کند و به سیگنال های قابل فهم برای مغز تبدیل می شود و ما می شنویم. 

زمانی که این سلول ها بر اثر یک عامل مضر مانند صدای بلند موزیک صدمه ببیند، شنوایی کاهش می یابد.

مطالعات محققان دانشگاه کیس وسترن نشان می دهد که پروتئین موجود در هر سلول توانایی تغییر و حرکت دارد و می توان از این خاصیت برای ترمیم این سلول ها و بازیابی شنوایی استفاده کرد.

برای انجام این تحقیقات از ماهی گورخری استفاده شده است. معمولا از این موجودات کوچک برای تحقیقات در زمینه ژنوم انسان استفاده می شود. بدن ماهی گورخری کاملا شفاف است و مکانیسم های داخلی را می توان به راحتی با استفاده از میکروسکوپ بررسی کرد. بررسی مکانیسم گوش داخلی این ماهی نشان می دهد که پروتئین ها حرکت مستمر دارند و مدام جایگزین می شوند و می توانند صدمات وارده را ترمیم کنند. سرعت حرکت این پروتئین ها متفاوت است.

تحقیقات نشان می دهد که با آگاهی از مکانیسم حرکت این پروتئین ها و امکان تحریک این سلول ها، می توان به روش های درمان فوق العاده ای در زمینه ناشنوایی دست یافت.نتایج این تحقیقات در نشریه Cell Reports منتشر شده است.

منبع :