به کارگیری نانوذرات برای افزایش مقاومت پلیمر در برابر ضربه

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، با استفاده همزمان از نانوذرات و رزین اپوکسی در ساختار نوعی پلیمر پرکاربرد موفق به افزایش مقاومت این نانو کامپوزیت به ضربه شدند.

به کارگیری نانوذرات برای افزایش مقاومت پلیمر در برابر ضربه

به گزارش گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، احسان کیانفر از محققان ایرن طرح گفت: پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) ازمتداول ترین پلیمرهای مهندسی نیمه بلورین است که از خواصی چون درجه و سرعت بلورینگی بالا، مقاومت شیمیایی خوب، پایداری حرارتی و خواص جریانی عالی برخوردار است.

وی بیان کرد: علاوه بر خواص مذکور این پلیمر به دلیل استحکام کششی بالا، پایداری ابعادی مناسب بویژه در برابر آب ومقاومت بالا دربرابر هیدروکربن ها، کاربرد وسیعی در صنایع خودروسازی، صنایع الکتریکی و سایرکاربردهای مهندسی پیدا کرده است.

به گفته کیانفر، با وجود مزایای ذکر شده، به دلیل استحکام ضربه ای پایین این پلیمر، توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران برای رفع این نقیصه از طریق افزایش دمای تغییر شکل حرارتی(HDT) این پلیمر معطوف شده است، لذا در این طرح نیز برای رفع استحکام ضربه پایین این پلیمر به کمک نانوذرات و رزین های مناسب تلاش شده است.

وی در خصوص روش های معمول جهت بهبود این ویژگی بیان کرد: عموما سه طریق برای رفع و اصلاح استحکام ضربه پایین پلیمرها مطرح است، این روش ها شامل کوپلیمری کردن، آلیاژسازی با سایرپلیمرها و استفاده از پرکننده های معدنی و افزودنی های مناسب است، 

در این طرح، به مطالعه و بررسی ارتباط بین عوامل مؤثر برتشکیل و کنترل ساختار و خواص رئولوژیکی آلیاژهای سه تایی بر پایه پلی بوتیلن ترفتالات، رزین اپوکسی، نانوذرات رس پرداخته شده است.

کیانفر معتقد است از طریق تبیین هر چه دقیق تر ارتباط بین عوامل مؤثر بر تشکیل و کنترل ساختار و خواص رئولوژیکی این آلیاژ می توان شرایط بهینه جهت تولید این دسته از آلیاژها را مشخص و تدوین کرد،این امر هم از لحاظ توسعه و بسط علمی این زمینه از آلیاژها و هم از لحاظ دانش فنی و کاربردی دارای اهمیت است.

نتایج این تحقیق در مجله MEANJIN - Arts & Humanities Journal منتشر شده است.

منبع :