انسولین موجب افزایش سطح دوپامین در مراکز عصبی مغز می‌شود

هر چه انسولین موجود در مغز بیشتر باشد دوپامین آزاد شده بیشتر خواهدبود.

انسولین موجب افزایش سطح دوپامین در مراکز عصبی مغز می‌شودبه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، مارگارت رایس متخصص اعصاب دانشگاه نیویورک و تیم وی ادعا می‌کنند که نقش انسولین بسیار قوی‌تر از نقش تنظیم دوپامین آزاد شده در بدن است، در گذشته گفته می‌شد تنظیم دوپامین آزاد شده در بدن مهمتر است.

انسولین یک هورمون مهم و اساسی برای تنظیم قند خون و ایجاد حس سیری پس از خوردن غذا در بین همه پستانداران است. دوپامین یک پیام رسان عصبی است که سیستم عصبی مغز و فشار بخش های عصبی مغز را کنترل می کند.

این یافته ها تصریح میکند که افزایش انسولین باعث بازجذب دوپامین می گردد .در این یافته ها برای اولین بار یک اثر خالص که موجب افزایش دوپامین می گردد نشان داده شده است.

در مجموعه از آزمایش‌ها روی جوندگان ، افزایش انسولین منجر به افزایش ۲۰تا ۵۵ درصدی دوپامین آزاد شده در منطقه ای از مغز می گردد که این بخش عصبی  مغز افزایش دوپامین را حس و سریعا بر واکنش های بدن تاثیر می گذارد.

در موش و خرگوش به محض استفاده از غذاهایی حاوی قند و با فعالیت و  افزایش انسولین، دوپامین در بخش هایی از مغز بازجذب شده و حیوان احساس سیری می کند.

منبع :