نیازهای کودکان را بشناسیم

یک روانشناس گفت: شناخت نیازهای کودکان، یکی از مهمترین عواملی است که باعث می‌شود تا بدقلقی کودکان بر طرف شود.

نیازهای کودکان را بشناسیمسیما فردوسی روانشناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: والدین باید به درستی نیازهای فرزندانشان را شناسایی کنند و به نیازهای کودکانشان به درستی پاسخ دهند و در صورت پاسخ به پاسخ به نیازهایشان می‌توانند یک رفتار ایده آل را در آنان بوجود آوردند.

وی با بیان این که بد قلقی کودکان می‌تواند در هر سنی نمود پیدا کند یادآور شد: بد قلقی کودکان می‌تواند در هر سنی نمود پیدا کند ولی هزم رفتار آنان متفاوت است در این صورت والدین با شناخت نیازهایی از جمله مشکلات جسمی، روحی و روانی بر طرف کنند.

منبع :