فاصله میان نوجوانان و والدین را کم کنید

یک روانشناس گفت: فاصله میان نوجوانان و والدین یکی از زنگ خطرهای هشدار در این دوران است.

فاصله میان نوجوانان و والدین را کم کنیدشیوا وکیلی روانشناس تربیتی در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: نوجوانی حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی بوده که دوره‌ای بحرانی است و در این دوران فاصله بین والدین و نوجوانان به علت تفاوت نسل‌ها باعث ایجاد مشکلاتی از جمله پنهان کاری آنان خواهد شد.

وی در ادامه گفت: ورود تکنولوژی‌های جدید در میان خانواده‌ها یکی از موارد ایجاد فاصله میان نوجوان و والدین همچنین بی توجهی به سنت‌ها، آداب و رسوم و یک زبنگ خطر به شمار می‌آید.

این روانشناس افزود: یکی دیگر از مواردی که باعث ایجاد شکاف و فاصله میان نوجوانان تو والدین شده است، خدمت گزاری بی چون و چرای والدین نسبت به نوجوان خود بوده به طوری که به خواست فرزند پدر و مادر باید فرمان بردار او شوند و در صورت عدم رسیدن به خواسته‌های خود سرکشی، پرخاشگری و تهدید به هدف خود خواهد رسید.

وکیلی در پایان تصریح کرد: والدین اگر شیوه دوستی با نوجوان را پیش گیرند و نیازهای آنان را در حد نیاز پاسخگو شوند همچنین نظارتی که بر وی دارند باعث آزار او نباشد، به این صورت رابطه والدین و نوجوان تقویت و از فاصله میان آنها جلوگیری خواهد شد.

منبع :