ریشه وابستگی کودک از والدین است

کودکانی که برای رفتن به مهد کودک گریه می‌کنند و به دنبال والدین خود می‌دوند، در اصل این والدین هستند که وابستگی خود را به آنها منتقل کرده‌اند.

ریشه وابستگی کودک از والدین استجعفربای، آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: برای مهد بردن فرزند خود، اجازه دهید گاهی پدر و مادر کودک را همراهی کنند تا او تنها به یک نفر وابسته نشود.

وی تصریح کرد: کودکی که مهد را بدون حضور والدین دوست ندارد بهتر است برای چند روز کنارش باشید، ابتدا در داخل مهد کودک بعد از آن بیرون اتاق و در پشت در و در نهایت کامل از محیط خارج شوید.

بای ادامه داد: اگر کودکتان همچنان به وابستگی خود ادامه می‌دهد و با گریه وجیغ و داد سعی در به کرسی نشاندن حرف خود دارد، به او توجهی نکرده و اجازه دهید هر چقدر که دوست دارد جیغ بزند.

این آسیب شناس با اشاره به راهکارهای کاهش وابستگی گفت: والدین در هنگام گریه کودک بهتر است مکانی که در آن حضور دارند را ترک کرده و با بی توجهی کامل به او بفهمانند که جیغ و داد او هیچ تاثیری در تغییر تصمیمشان ندارد.

منبع :