تشخیص سریع ابولا با آزمایش بزاق

یک آزمایش ساده بزاق که می‌تواند عفونت مرگبار ابولا را شناسایی کند، در سنگال و گینه موثر نشان داده است.

تشخیص سریع ابولا با آزمایش بزاق

به گزارش سرویس علمی ایسنا، آزمایش پیچیده بزاق می‌تواند درون یک آزمایشگاه کوچک سیار به اندازه چمدان قرار بگیرد.

سه آزمایشگاه سیار در حال حاضر در سنگال و گینه مستقر شده‌اند و آزمایش ارزیابی 928 نمونه نشان داد که عملکرد آن‌ها بهتر از آزمایش توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است که بطور گسترده استفاده می‌شود.

مقایسه این آزمایش که از روشی موسوم به تقویت پلیمراز رکومبیناز استفاده می‌کند، با دو آزمایش دیگر نشان داد که می‌تواند بطور قابل اطمینانی بدون نیاز به آزمایش تائیدیه مورد استفاده قرار بگیرد.

تلاش‌های زیادی برای استفاده از سیستم‌های آزمایش رباتیک به منظور تشخیص ابولا صورت گرفته اما راه‌اندازی آن‌ها مشکل بوده و نگهداری‌شان پرهزینه است.

آزمایش بزاق با روش کم هزینه‌ای انجام شده و می‌توان آن را در دمای اتاق نگهداری کرد.

این تحقیق در مجله Eurosurveillance منتشر شده است.

منبع :