توجه بیش از حد عامل لجبازی کودکان

توجه به تمامی خواسته‌های کودکان بوسیله والدین یکی از عوامل تشدید لجبازی در آنان است.

توجه بیش از حد عامل لجبازی کودکانناهید اذغندی روانشناس کودک در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: کودکان لجبازی بوده که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی و تربیتی بروز خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: تاثیر روحیات والدین بر این خصلت کودکان غیر قابل انکار بوده همچنین محبت و توجه‌های افراطی به آنان خصوصا در خانواده‌هایی که تک فرزند و با تک پسر هستند که خواسته‌هایشان بدون قید و شرط پذیرفته و انجام شده بسیار بارزتر است.

اذغندی گفت: آزادی افرادی و تنبیه شدید هر دو باعث تشدید این رفتار شده و نیز محرومیت از نیازهای اولیه وی سبب ایجاد عقده‌های فردی در کودک خواهد شد.

این روانشناس در پایان خاطر نشان کرد: توجه در حد اعتدال به نیازهای طبیعی و عاطفی کودک، تعیین و در اختیار قرار دادن آزادی‌های معقول برای وی بهترین راه پیشگیری از لجبازی کودکان است.

منبع :