نوروز 96


در فایل پیوست 40 سوال زیست از مباحث مرتبط با آزمون 22 ابان ضمیمه شده است.

نویسندگان: محمدرضا زارعی -محمد غلامی

کلید

تست تألیفی زیست‌شناسی


فایل های ضمیمه
نواسخ از عربي 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی دوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری