سرزنش کردن کودک میان دوستانش ممنوع

هنگامی که کودک اشتباهی انجام می‌دهد هرگز نباید میان جمع و دوستانش او را سرزنش کرد.

سرزنش کردن کودک میان دوستانش ممنوعشیوا وکیلی روانشناس تربیتی در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: هنگامی که کودک از موضوعی ناراحت شده است با او صحبت و بدون سرزنش از کودک در مورد رفتاری که موجب ناراحتی اطرافیان و یا انجام کارش را از وی بخواهید.

وی در ادامه گفت: زمانی که کودک کاری انجام داده که موجب ناراحتی دوستش شده با یاد دادن الفاظ و حرکاتی به او ‌بیاموزید که در هنگام روی دادن چنین مشکلات و دعوایی با دوست خود این گونه رفتار کند.

وکیلی در پایان اضافه کرد: هیچ گاه میان جمع و دوستانش کودک را سرزنش یا دعوا نکنید بلکه در گوشه‌ای با وی صحبت و یادآور شوید که اگر این رفتار را دیگر تکرار نکنید او را بیشتر دوست خواهید داشت.

منبع :

خرید کتاب