درس 5 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 5 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی را اینجا بیاموزید

درس 5 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


Pastiche 

تقلید ادبی یا صنعتی از آثار استادان فن ساختگی

Ford 

بی گدار به آب زدن/معبر/گدار

Contrite 

پشیمان/توبه کار

Pulchritude 

زیبایی/قشنگی/خوش اندامی

Enumerate 

شمردن/به حساب آوردن/یکایک شمردن

Naive 

ساده لوح/ساده دل

Juncture 

اتصال/درزگاه/ربط

Canard 

خبر دروغ

Gregarious 

گروه جو/ گروه دوست

Winsome 

با مسرت وخوشی/خوش آیند/پیروز

vacillate 

مردد بودن/شک داشتن

Itinerant 

سیار/دوره گرد

Sacrosanct 

قربانی کننده/قدوس/مقدس

Diurnal 

روزانه

Taciturn 

کم حرف/کم سخن

Endemic 

مختص یک دیار بومی/بیماری همه گیر

 Toady 

چابلوس/تملق کردن

Neologism 

لغت اختراعی/واژه ی جدید

Supplant 

جای چیزی را گرفتن/جا به جا کردن

Dyspeptic 

دارای اختلال هاضمه/غمگین/بد خلق