گفتگو با امیرحسین اکلیلی رتبه‌ی 9 الکتروتکنیک کنکور94

گفتگو با امیرحسین اکلیلی رتبه‌ی 9 الکتروتکنیک کنکور94 از شهر اصفهان

گفتگو با امیرحسین اکلیلی رتبه‌ی 9 الکتروتکنیک کنکور94

گفتگو با امیرحسین اکلیلی رتبه‌ی 9 الکتروتکنیک کنکور94

خودتان را معرفی کنید؟

امیر حسین اکلیلی هستم رشته الکتروتکنیک رتبه 9 کشوری از شهر اصفهان

شما از کتاب های کانون استفاده می کردید و چه تاثیری در روند آموزشی شما داشت؟

من از کتاب های قهوه ای ، زرد عمومی و اختصاصی ، اشتباهات متداول عمومی و پایه و همچنین از کتاب نوروز استفاده می کردم.

کتاب اشتباهات متداول مشکلاتی که در آزمون ها داشتم را برطرف می کرد ، کتاب نوروز مشکلاتی که در نیم سال اول داشتم را برطرف کرد و کتاب های قهوه ای با داشتن سوالات خوب و با کیفیتی که داشت به من کمک شایانی کرد تا بتوانم در کنکور موفق شوم.

از دفتر برنامه ریزی استفاده می کردید؟

بله من از دفتر برنامه ریزی استفاده می کردم که موجب پایبندی به دروس می شد و همچنین دروس را در آزمون ها قانونمند می کرد. پشتیبان من همیشه نکاتی را در دفتر من می نوشت که من با عمل کردن به آنها و انجام هدف گذاری در دفتر برنامه ریزی باعث رشد در آزمون ها می شدم.

چگونه دروس عمومی و اختصاصی را مطالعه می کردید؟

من همیشه 60% به دروس اختصاصی و 40% به دروس عمومی اهمیت می دادم . درنیم سال اول فکر می کردم دروس عمومی اهمیت زیادی ندارد ولی در نیم سال دوم با توجه به اینکه ضرایب عمومی پائین است با دروس تخصصی متعادل کردم و خیلی روی نتایج من تاثیر گذار بود.

شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب ساده  استفاده کردم .

اولیا شما برای کنکورچگونه به شما کمک می کردند؟

پدر و مادر من هنگامیکه من نا امید می شدم خیلی به من روحیه می دادند .

پدرو ومادر خود را دریک جمله وصف کنید؟

پدر و مادر بهترین پشتیبان زندگی

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بله از قسمت مصاحبه با نفرات برتر کنکور


تهیه و تنظیم

سید سعید قره یالی