با سخت‌کوشی موفق می‌شوم

علی دانش‌آموز مقطع ششم است. او امسال دو آزمون ورودی مهم تیزهوشان و نمونه‌دولتی را در پیش دارد و تصمیم جدی خود را برای قبولی در آن‌ها گرفته است.

با سخت‌کوشی موفق می‌شوم

علی دانش‌آموز مقطع ششم است. او امسال دو آزمون ورودی مهم تیزهوشان و نمونه‌دولتی را در پیش دارد و تصمیم جدی خود را برای قبولی در آن‌ها گرفته است.

او معتقد است که حتی اگر فردی استعداد و هوش زیادی نداشته باشد با سخت‌کوشی می‌تواند موفق شود. او روش‌های مطالعه را به کمک پشتیبانش می‌آموزد و برای خود برنامه‌ای اصولی تنظیم کرده و سعی می‌کند در اجرای آن کوتاهی نکند.

در یادگیری درس‌هایش بسیار جدی است و انگیزه‌ی قوی برای رسیدن به هدف خود دارد. او سعی می‌کند درس هر روز را در همان روز مطالعه کند و پس از یادگیری کامل به حل تمرینات مختلف می‌پردازد.

او در برنامه‌ی هفتگی خود ساعاتی را هم به تست‌زنی اختصاص داده است تا بتواند قدرت تست‌زنی خود را افزایش دهد و برای آزمون اصلی آماده شود. او داشتن تلاش و پشتکار را یک ضرورت می‌داند و از نظر او کسی پیشرفت می‌کند که به اندازه‌ی کافی تمرین کرده و پشتکار داشته باشد.

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری