گفت‌وگو با نازنین محمدپور، نفر برتر سال سوم تجربی از ماه‌شهر

در کانون طبق برنامه‌ی مشخص و مدون درس می‌خوانم و این برنامه سبب پیشرفت من شده است.

گفت‌وگو با نازنین محمدپور، نفر برتر سال سوم تجربی از ماه‌شهر

از چه سالی وارد کانون شدی؟

از سال دوم دبیرستان وارد کانون شدم و امسال سال دومی است که از برنامه‌ی کانون استفاده می‌کنم. الان هم ترازم 7000 است.

چه‌طور با کانون آشنا شدی؟

اکثر کسانی که در کنکور سال‌های متوالی جزء نفرات برتر بوده‌اند از کانون و برنامه‌ی آن استفاده کرده‌اند و این موضوع باعث شد تصمیم بگیرم که من هم از برنامه‌ی کانون استفاده کنم.

آیا ورود شما به کانون سبب اصلاح یا بهبودی در مطالعه‌ات شد؟

در کانون طبق برنامه‌ی مشخص و مدون درس می‌خوانم و این برنامه سبب پیشرفت من شده است.

معمولاً از برنامه‌ریزی چه کسی استفاده می‌کنی؟

اصولاً هیچ کس نمی‌تواند برای کسی برنامه‌ریزی کند. چون خودم قرار است برنامه را اجرا کنم پس نویسنده‌ی برنامه هم باید خودم باشم و کسی جز خودم نمی‌تواند مشکلاتم را تشخیص دهد.

ارتباط شما با دانش‌آموزان دیگر چگونه است؟

معمولاً در مدرسه ارتباط خیلی نزدیکی با بقیه دارم و سعی می‌کنم تا آن‌جا که می‌توانم به دوستانم کمک کنم یا از آن‌ها کمک بگیرم.

از مجله‌ی آزمون استفاده می‌کنی؟

بله؛ قسمت گفت‌وگو با برترها را مطالعه می‌کنم و انگیزه‌ی درس خواندنم زیاد می‌شود.

رشته‌ای که برای آینده در نظر گرفته‌ای چیست؟

دندان‌پزشکی تهران

در مطالعه از تجارب چه کسی استفاده می‌کنی؟

از برادر بزرگ‌ترم کمک می‌گیرم و سعی می‌کنم مواردی را که متذکر می‌شود در برنامه‌ام لحاظ کنم.

گفت‌وگو با نازنین محمدپور، نفر برتر سال سوم تجربی از ماه‌شهر


از مادر نازنین محمدپور پرسیدم:

به نظر شما دانش‌آموزان چگونه می‌توانند موفق شوند؟

دانش‌آموزان اگر هدف داشته باشند قطعاً میل و انگیزه‌ی حرکت را پیدا خواهند کرد و برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. من روحیه‌ی مبارزه و تلاش را به علت داشتن هدف مناسب در نازنین می‌بینم و امیدوارم همه‌ی دانش‌آموزان با برنامه و هدف مشخص درس بخوانند.

حرف آخر؟

اگر دانش‌آموزان یک یا دو سال به خود سختی دهند و تلاش مناسبی داشته باشند تردید نداشته باشند که موفق خواهند شد.

مطالب مرتبط