سؤال‌های غلط در هر آزمون

در هر آزمونی که شرکت می‌کنید تعدادی سؤال درست، تعدادی غلط و تعدادی سؤال وجود دارد که به دلیل وجود نمره‌ی منفی در آزمون آن‌ها را پاسخ نمی‌دهید.

سؤال‌های غلط در هر آزمون

در هر آزمونی که شرکت می‌کنید تعدادی سؤال درست، تعدادی غلط و تعدادی سؤال وجود دارد که به دلیل وجود نمره‌ی منفی در آزمون آن‌ها را پاسخ نمی‌دهید. شما در هر آزمون به دلایل زیر برخی سؤال‌ها را اشتباه پاسخ می‌دهید که شناخت نسبت به این موارد می‌تواند به شما در کم کردن پاسخ‌های اشتباه کمک کند:

  • سؤال‌هایی که به دلیل عقب بودن درس شما در مدرسه نسبت به آزمون، حل آن‌ها را بلد نیستید.

  • سؤال‌هایی که در مدرسه تدریس شده است ولی شما مطلب درسی را کامل مطالعه نکرده‌اید یا چون تست حل نکرده‌اید به تسلط در آن مبحث نرسیده‌اید.

  • گاهی هنگام حل تست تمام گزینه‌ها را مطالعه نمی‌کنید و اولین گزینه‌ای را که به نظرتان درست است انتخاب می‌کنید؛ در صورتی که ممکن است گزینه‌ی درست‌تری هم وجود داشته باشد.

  • گاهی راه‌حل سؤال را درست تشخیص داده‌اید ولی هنگام حل بر اثر بی‌دقتی اشتباه کوچکی انجام می‌دهید که منجر به پاسخ اشتباه می‌شود.

  • گاهی سؤال را کاملاً درست حل می‌کنید و مثلاً به جواب 3 می‌رسید ولی به دلیل بی‌دقتی گزینه‌ی 3 را پر می‌کنید.

  • برخی اوقات وقتی سؤالی را جواب نمی‌دهید سؤال‌های بعد را که حل می‌کنید به شماره‌ی سؤال‌ها توجهی نکرده و جواب‌ها را از سؤالی که قرار بود سفید باشد وارد می‌کنید.

  • گاهی لغات کلیدی سؤال‌ها مانند فعل جمله و... را درست نمی‌خوانید.