سخت‌کوشی‌ات را باور داشته باش

هر آن‌چه از آینده می‌خواهی دست‌یافتنی است وقتی که هدفت را مشخص کرده و برای آن تلاش فراوان کنی.

سخت‌کوشی‌ات را باور داشته باش

هر آن‌چه از آینده می‌خواهی دست‌یافتنی است وقتی که هدفت را مشخص کرده و برای آن تلاش فراوان کنی.

در این مرحله از بازیِ زندگیِ تحصیلی‌ات، هر روز به نقطه‌ی پایان برای شروع یک سرنوشت نزدیک‌تر می‌شوی.

این روزها حرف از خستگی نزن؛ چون حرف‌های مهم‌تری در انتظار تو ، سربسته مانده است؛ صحبت از سخت‌کوشی‌ها و برنامه‌ریزی‌های همراه با تعهد؛ صحبت از یک باور قلبی.

سخت‌کوشی‌ات را باور داشته باش و حاشیه‌ها را کنار بزن.

اضطراب چهره‌ی خوبی برایت نمی‌سازد. به مشکلاتی که زود می‌گذرند لبخند بزن.

اراده‌ات را باور داشته باش.

روزهای هدف‌دار منتهی به شب‌های پر از آرامش برای شروع موفقیتی دیگر هستند.

حاصل تلاش و سخت‌کوشی‌ات را دست‌کم نگیر.

این روزها مهم‌تر از کنترل زمان، کنترل احساس است. تمام احساسات و انگیزه‌های مثبت بر فکرهایی غالب می‌شوند که گاهی بیهوده برای‌شان وقت می‌گذاری.

امروز، بهترین زمان برای تغییر است.

با نگاهی دقیق  به برنامه‌ی راهبردی، اندیشه‌ی آزمون‌های گذشته را از ذهنت پاک کن.

از مباحثی که گذشته است به‌سادگی عبور نکن و غبارِ حاشیه را از صورتِ مسئله‌ای به نام آینده پاک کن تا بتوانی زودتر خودت را در آن پیدا کنی. با اعتماد به کتاب آبی، مدیریت زمان و روش کنترلِ روز جمعه را یاد بگیر. امیدوار باش. هر آن‌چه از آینده می‌خواهی دست‌یافتنی است.آمار از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی