برنامه‌ریزی را به فرزند خود آموزش دهید

هر فردی در هر مقطع و سنی که باشد برای انجام فعالیت‌های خود نیاز به برنامه‌ریزی دارد

برنامه‌ریزی را به فرزند خود آموزش دهید

هر فردی در هر مقطع و سنی که باشد برای انجام فعالیت‌های خود نیاز به برنامه‌ریزی دارد. دانش‌آموزان مقطع دبستان نیز با توجه به پایه و مقطع تحصیلی‌شان نیاز به برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارند که باید والدین در این خصوص به آن‌ها کمک کنند. برای آموزش برنامه‌ریزی به فرزند خود می‌توانید این موارد را به کار ببندید:

  • از فرزند خود بخواهید تا با توجه به مدت‌زمانی که در یک روز در اختیار دارد تمام فعالیت‌های خود را دسته‌بندی کرده و فهرستی از آن‌ها را تهیه کند.

  • با الگو قرار دادن برنامه‌ی مدرسه‌ی فرزندتان نحوه‌ی مطالعه‌ی درس‌ها را به او آموزش دهید و به او یادآور شوید که با برنامه‌ریزی می‌تواند هم به درس‌هایش برسد و هم به تفریح و بازی بپردازد؛ در غیر این صورت نمی‌تواند از وقت خود بهینه استفاده کند.

  • با فرزند خود قرار بگذارید که همیشه در ساعت مشخصی درس خواندن را شروع کرده و به پایان برساند.

  • به او یادآور شوید که این برنامه‌ریزی فقط برای درس و مدرسه نیست و او باید برای تمام فعالیت‌هایش برنامه داشته باشد.

  • توجه داشته باشید که اگر دانش‌آموز بتواند از همان اوایل تحصیل نظم و برنامه‌ریزی را بیاموزد، این رفتار و عملکرد در او پایدار و تثبیت شده و در آینده نیز می‌تواند از آن بهره بگیرد.