تقسیم انرژی مطالعاتی (2)

ویژگی فراشناختی مهم دانش‌آموزان سخت‌کوش، یعنی تسلط بر توان مطالعاتی شخصی در بازه‌های زمانی مختلف روزانه را شناختیم.

تقسیم انرژی مطالعاتی (2)

ویژگی فراشناختی مهم دانش‌آموزان سخت‌کوش، یعنی تسلط بر توان مطالعاتی شخصی در بازه‌های زمانی مختلف روزانه را شناختیم. حال زمان خارج شدن از اصول تئوریک این قضیه و وارد شدن به پروسه‌ی برنامه‌ریزی بر اساس توان زمانی مطالعاتی است.

الگوی ثابت و گویا در این زمینه، انجام مطالعات سنگین‌تر در زمان‌های آمادگیِ بیش‌تر است. این منطقی‌ترین نتیجه‌ای است که بر اساس دو ارزیابی حاصل خواهید کرد؛ ارزیابی شخصی از توان مطالعاتی در زمان‌های مختلف و ارزیابی شخصی از شیوه‌های مطالعه‌ی هر درس.

بدیهی است که برای رسیدن به بیش‌ترین کیفیت مطالعه‌ی ممکن و هم‌چنین بیش‌ترین بازدهی از میزان شادابی شخصی، باید انجام آن دسته از مطالعاتی را که از نظر شما زمان‌بر و چالشی است، به زمانی منتقل کنید که توان مطالعه‌ی بیش‌تری دارید. این نوع از تقسیم مطالعه در برنامه‌ی شخصی، گامی هوشمندانه در جهت استفاده از حداکثر توان مطالعه برای پوشش دادن هدف‌گذاری‌های شخصی نیز هست. اگر هدف‌گذاری شما بر پوشش دادن چند درس از  گروه «درس‌های نوسانی» و «درس‌های نیازمند تلاش جدی» باشد،  مطالعه‌ی این درس‌ها در زمان‌های آمادگی بیش‌تر یک استراتژی پیروزمندانه است.