چرا دبیرستانی‌ها؟ چراریاضی؟

متناسب بودن حجم کتاب ریاضی در دوران دبستان و زمان تدریس در طول هفته موجب تکرار مطالب درسی در روزهای متوالی و یادگیری این درس در مدرسه می‌شود.

چرا دبیرستانی‌ها؟ چراریاضی؟

1. عدم تناسب حجم کتاب با ساعت تدریس در مدرسه

متناسب بودن حجم کتاب ریاضی در دوران دبستان و زمان تدریس در طول هفته موجب تکرار مطالب درسی در روزهای متوالی و یادگیری این درس در مدرسه می‌شود و دانش‌آموز با تمرین بیش‌تر، مطلب را در منزل تثبیت می‌کند و نکات مبهم برایش باقی نمی‌‌ماند. در دبیرستان عکس این موضوع اتفاق می‌افتد. تدریس ریاضی در یک روز اتفاق می‌افتد و مطالب اساسی در ذهن دانش‌آموز به علت حجم بالای مبحث نمی‌گنجد و موجب یادگیری ناقص در کلاس درس می‌شود و دانش‌آموز آن را به زمان دیگری موکول می‌کند.

2. نقش و پیگیری اولیا

در دوران دبستان اولیا با هر سطح علمی نقش محوری در همراهی فرزند در منزل و پیگیری حل تمرین‌ها را عهده‌دار هستند. بر فرزند خود نظارت کامل دارند اما در مقطع بالاتر این نقش کمرنگ می‌شود یا از بین می‌رود و این پیگیری‌ها به کلاس خصوصی واگذار می‌شود و موجب اتلاف زمان بسیار می‌شود.

خرید کتاب