برای کم کردن پاسخ‌های اشتباهم چه‌کار کنم؟

به یاد داشته باشید که شما برای یادگیری در آزمون شرکت می‌کنید و باید از هر آزمون تجربه‌ای کسب کنید.

برای کم کردن پاسخ‌های اشتباهم چه‌کار کنم؟

به یاد داشته باشید که شما برای یادگیری در آزمون شرکت می‌کنید و باید از هر آزمون تجربه‌ای کسب کنید. پاسخ‌های اشتباه شما، پاسخ درست‌تان را از بین می‌برد؛ پس:

ابتدا هدف‌گذاری کنید. هدف‌گذاری واقع‌بینانه‌ی چند از ده باعث کم شدن اشتباهات شما می‌شود.

قدرت «نه» گفتن را در خود تقویت کنید. با این کار می‌توانید به‌راحتی از سؤالی که بلد نیستید بگذرید.

به سؤالات شک‌دار جواب ندهید. بیش‌ترین پاسخ اشتباه از سؤالات شک‌دار است. با مشخص کردن این نوع سؤال با حرف «ش» بررسی آن را بعد از آزمون انجام دهید.

اجرای تکنیک «ف، ش، م، ن» به این هدف کمک می‌کند.

خرید کتاب