دفتر برنامه‌ریزی عامل موفقیت

از این کار یک هدف مهم داریم و آن ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان در طی دو هفته‌ی غیر آزمونی و آزمونی است.

دفتر برنامه‌ریزی عامل موفقیت

یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های کانونی برای هر دانش‌آموز، دفتر برنامه‌ریزی است که از همان ابتدای سال از آن‌ها می‌خواهیم که آن را تکمیل کرده و طبق برنامه‌ریزی مطالعاتی هر روزشان، ساعت‌های مطالعه‌ی خود را در آن یادداشت کنند.

از این کار یک هدف مهم داریم و آن ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان در طی دو هفته‌ی غیر آزمونی و آزمونی است.

با بررسی این دو هفته می‌توانیم عملکرد تمام درس‌ها و جمع ساعت مطالعه‌ی دانش‌آموزان را بررسی کرده و مورد تحلیل قرار دهیم؛ اما گاهی اوقات شاهد این موضوع هستیم که دانش‌آموزان می‌گویند پر کردن دفتر برنامه‌ریزی باعث اتلاف وقت و زمانشان می‌شود و می‌توانند آن زمان را صرف مطالعه و درس خواندن کنند.

پاسخ ما به این دانش‌آموزان این است که اگر برای تمام کارهای خود با هماهنگی بین برنامه‌ی درسی مدرسه و برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و طبق آن عمل کنند، می‌توانند هم تمام درس‌های روزانه‌شان را مطالعه کنند و هم در پایان روز زمان کافی برای ثبت ساعت‌های مطالعاتی خود در دفتر برنامه‌ریزی داشته باشند.

زمانی که وقت کافی و مناسب داشته باشید می‌توانید از هر روش مثبتی برای درس خواندن استفاده کرده و به نتیجه برسید. حتی اگر یکی از آن روش‌ها ارزیابی عملکرد کارهای روزانه‌تان در پایان هفته توسط دفتر برنامه‌ریزی باشد. مطمئن باشید هر ابزاری که در اختیارتان قرار داده می‌شود می‌تواند یک قدم به موفقیت شما برای رسیدن به پیروزی کمک کند.

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت دوم
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی