ذهنتان را شارژ کنید

بسیار شنیده می‌شود که دانش‌آموزان پس از آزمون می‌گویند که هنگام پاسخ‌دهی به سؤالات، تمام سؤالات برای‌شان آشناست و آن مباحث را خوانده‌اند اما متأسفانه نتوانسته‌اند گزینه‌ی درست را انتخاب کنند.

ذهنتان را شارژ کنید

بسیار شنیده می‌شود که دانش‌آموزان پس از آزمون می‌گویند که هنگام پاسخ‌دهی به سؤالات، تمام سؤالات برای‌شان آشناست و آن مباحث را خوانده‌اند اما متأسفانه نتوانسته‌اند گزینه‌ی درست را انتخاب کنند یا دچار شک و ابهام شده‌اند و درواقع پاسخ دقیق سؤال یا رابطه‌ای را که برای حل سؤال باید از آن استفاده کنند فراموش کرده‌اند. اما راهکار چیست؟

با مرور کردن، ذهنتان را شارژ کنید. شارژ ذهنتان از فراموشی مطالب جلوگیری می‌کند.

برای شارژ ذهنی می‌توانید:

- به سراغ فلش‌کارت‌های‌تان بروید.

- خلاصه‌نویسی‌های‌تان را رها نکنید.

- از تست‌های نشاندار بهره بگیرید.

- از کتاب خودآموزی‌تان غافل نشوید.

- به سراغ تورق سریع بروید.

- حاشیه‌نویسی‌های‌تان را از یاد نبرید.